ORTEA - ortopedické pomůcky
partner pojišťoven

ORTEA Brno - ortopedické pomůcky

Historie ortopedie

Ortopedie se stává oborem v r. 1780, kdy ve švýcarské obci Orbe založil Venel první ortopedický ústav ve světě, kde léčil dlouhodobé deformity chodidel. Používal k tomu gymnastiku a fyzikální metody. Tehdy byly poprvé použity redresní (fixační) přístroje a k tomu cíli také založil I.bandažistickou dílnu.

Tyto ortopedické ústavy se pak rozšířily po celé Evropě, ale léčení bylo nákladné. K ortopedii se tak velmi záhy přidružily bandažistické dílny, z nichž nejvýznamnější byly ve Wűrzburgu a později Hessingovy dílny v Gőggineu jejichž principů kolenních dlah a zámků se používá i v dnešní moderní protetice, kdy tradiční materiály (zejména kůže) byly nahrazeny plasty, lam. pryskyřicemi, karbonovým vláknem a modulárními skelety. I. Ortopedickou klinikou na světě byl Royal Orthopedic Hospital založený v r. 1837 v Londýně. Z té doby pochází i spousta operativních metod a zavedení anestezie (tenotomie šlach, osteotomie apod.)


Materiály, lékaři, ortopedi

V posledních desetiletích zaznamenala ortopedická protetika mnoho radikálních změn - jednak velkým množstvím nových protetických materiálů a výrobních technologií, vybavením protetických pracovišť a v neposlední řadě hlavně odborným vzděláním protetických techniků.

Nezbytným předpokladem kvalitní protetické péče je spolupráce s odborným lékařem a fyzioterapeuty. Každá protetická pomůcka je zhotovena na základě „poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ vystaveným odborným lékařem. Pro dosažení maximální funkčnosti pomůcky je třeba znát celkový zdravotní stav pacienta, jeho aktivitu, důvod indikace pomůcky a požadavky na funkci pomůcky.

Po protetickém ošetření je neméně důležitá rehabilitační péče a zde je nutno opět důrazně podotknout význam spolupráce fyzioterapeuta a protetického pracoviště, protože jen kvalitní rehabilitační, poamputační a posttraumatická péče před první návštěvou protetického pracoviště a posléze odborný nácvik „škola chůze“ se zhotovenou protézou a ortézou, může pacientovi umožnit plně využít funkci a komfort při používání pomůcek.

Po protetickém ošetření je důležitá rehabilitačnípéče!

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Je to obor zabývající se výrobou ortopedicko-protetických pomůcek:

Individuálních – zhotovených na základě odebrání měrných podkladů, sádrových odlitků na těle pacienta, poukazu vystaveného odbor. lékařem a plně hrazené zdravotními pojišťovnami (výjimku tvoří ortopedická obuv a ortopedické vložky – zde je spoluúčast pacienta)

Sériových - ty je možno zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb nebo je klient obdrží na základě poukazu vystaveného odbor. lékařem s možnou spoluúčastí pacienta dle typu pomůcky. Ortopedická pomůcka je všeobecný pojem pro označení protézy, ortézy, ortopedických vložek, vozíků apod.

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

je rozdělena do několika oborů

PROTETIKA

PROTÉZY HORNÍCH KONČETIN

Příčiny amputace

  1. Následkem vnějších vlivů (traumatické)
  2. Následkem nemoci – zhoubné bujení - poruchy prokrvení - záněty
  3. Následkem malformací
Zpětné odkazy - 2009 - Internetová reklama